00000000004
Zagłosowało osób:
Przejdź do treści
Film: O uszczelnieniu rynku FMCG w Polsce

FILM
O uszczelnieniu rynku FMCG w Polsce
Drodzy Widzowie

Mechanizm dowodu społecznego wpływa na nas w wielu obszarach. Między innymi w obszarze handlu. Każdy produkt reklamowany bardzo intensywnie staje się produktem znanym i kupowanym powszechnie.
Widząc taki produkt na półce w sklepie, mechanizm dowodu społecznego podpowiada nam, że my też powinniśmy chcieć go kupić. W ten sposób duże firmy, które stać na intensywną reklamę swoich produktów, osiągają przewagę nad firmami mniejszymi. Przewaga posiadanego kapitału ma tu zaczenie podstawowe.
Kupując produkty bardziej znane, statystycznie kupujemy je w większości w sklepach zagranicznych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ przewaga posiadanego kapitału sprawia, że sklepy zagraniczne są bardziej intensywnie reklamowane. Przewaga posiadanego kapitału sprawia też, że sklepy te są większe i jest ich więcej.
Co to oznacza dla nas, dla społeczeństwa polskiego?
Kupowanie polskich produktów w zagranicznych sklepach na pierwszy rzut oka wydaje się prawidłowe, jednak po głębszej analizie pogląd ten ulega zmianie. Postępowaniem takim uzależniamy bowiem polskich producentów od zagranicznych sprzedawców.
Kupując w zagranicznych sklepach doprowadzamy polskich producentów najpierw do uzależnienia, następnie do bankructwa, a w konsekwencji do przejęcia icj majątku przez kapitał zagraniczny. Kupując polski produkt w zagranicznym sklepie nie działamy na korzyść polskiego producenta. Działamy na korzyść zagranicznego sprzedawcy.
Do czego to prowadzi?

W cenie każdego towaru zawarty jest zysk - marża. Kupując cokolwiek w sklepie zagranicznym doprowadzamy do odpływu pieniądza. Tracimy ten pieniądz. Pieniądz ten przestaje poruszać się wśród nas. Przestaje pracować dla nas, a zaczyna pracować dla tych firm, w których pieniądze te wydajemy.
Efekt odpływu widać gołym okiem. Nasz kraj posiada coraz większy dług. Coraz więcej polskich zakładów produkcyjnych i sklepów znajduje się w rękach firm zagranicznych.
Najbardziej bulwesujący jest jednak fakt, że to my sami, naszą pracą wytwarzamy pieniądz, który w procesie kupowania oddajemy firmom zagraniczntm, gdzie następnie pieniądz ten służy do przejmowania kontroli nad majątkiem naszego kraju.
W ten sposób kupując w sklepach zagranicznych, czyli pozwalając na odpływ pieniądza  z czasem stracimy wszystko, co posiadamy jako naród. W perspektywie czasu - nikt nie umie określić, jaki to będzie czas, lecz logicznym jest, że zadłużanie się i przejmowanie naszego majątku narodowago nie może trwać w nieskończoność - musimy, jako państwo po prostu ... zbankrutować.

Jakie są przyczyny odpływu pieniądza?

Przyczyn jest wiele, lecz w filmie poruszony jest wyłącznie temat handlu, jako nadrzędny powód odpływu pieniądza. Film jasno tłumaczy, że odpływ pieniądza pośrednio powodowany wydawaniem pieniędzy w niepolskich sklepach, bezpośrdnio powodowany jest istnieniem mechanzmu dowodu społecznego w naszych umysłach. To właśnie ten mechanizm jest bezpośrednim powodem kupowania produktów bardziej znanych w bardziej znanych sklepach.

O czym jest film?

W filmie opowiadam o tym, w jaki sposób zostaje w praktyce zrealizowany pomysł naszego jedenastoletniego bohatera opowiadania o żyrafie. W filmie opowiadam o tym, jak wykorzystać mechanizm dowodu społecznego mieszkający w naszych umysłach i stworzyć sklep większy niż wszystkie inne po to, by poradzić sobie ze zjawskiem odpływu pieniądza.

Zapraszam na film
Autor
Będzie mi bardzo miło, jeśli pulubisz lub udostępnisz mój profil / Chłopiec z zielonym piórem

Wiem, że mam dopiero 5 lat, ale umiem już liczyć. Jednak moja głowa robi się ciężka, gdy mama zaczyna liczyć. Ona mówi, że: 2+2=5 i że to jest zasada jakiejś tam symergii czy synergii. Ja nie wiem, co to znaczy. Wiem tylko, że tutaj na tej stronie WEWANT.pl będzie dużo dorosłych to czytać i dlatego każdy, kogo tu pokażemy na tym skorzysta. Poczytaj sobie o tym.
To pisałem ja, Chłopiec z Zielonym Piórem
Wróć do spisu treści