Przejdź do treści
O reklamach

Drodzy Czytelnicy - właściciele polskich firm
Nie tylko Polska, lecz cały świat skazany jest na skracanie łańcuchów dostaw, czyli na ochronę rodzimych producentów i własnego handlu.
Wiedząc o tym, zajmujemy się tym tematem od wielu lat wierząc w to, że nie ma nic ważniejszego dla naszej przyszłości.  
Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że po opublikowaniu filmu o uszczelnieniu rynku FMCG w Polsce, nasz serwis uzyska sporą popularność, a co za tym idzie reklamowanie się tutaj pomoże każdej firmie.
Udostępniamy Państwu niniejszym taką możliwość. Każdy, kto chce i jest polskim przedsiębiorcą może odpłatnie lub nieodpłatnie (pierwszeństwo mają oferty płatne) pokazać się w stopce naszego serwisu. Przewidzieliśmy osiem takich miejsc.

REGULAMIN serwisu WE WANT w zakresie umieszczania reklam
1. Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie od podmiotów gospodarczych, których właściciele spełniają poniższe warunki: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz właściciele udziałów spółek osobowych i kapitałowych muszą posiadać obywatelstwo polskie, posiadać zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Polski i odprowadzać podatki od zysku z prowadzonej działalności, jak też od wynagrodzeń własnych w naszym, polskim obszarze fiskalnym. Na język normalnego człowieka chodzi nam o to, by promować firmy, które pozostawiają pieniądze z prowadzonej działalności w naszym kraju.   
2. Reklamy zarówno płatne, jak i bezpłatne prezentujemy przez okres jednego miesiąca kalendarzowego.  
3. Pierwszeństwo w emisji reklam mają oferty płatne.
4. Pierwszeństwo emisji reklam płatnych mają oferty o najwyższym zaoferowanym nominale miesięcznym.  
5. Nie ujawniamy oferentom wysokości już zaoferowanych nominałów.
6. Minimalna wysokość nominału miesięcznego (opłaty za miesiąc emisji reklamy płatnej) dla oferty płatnej wynosi 100zł netto.
7. Zgłoszenia niekompletne, źle wypełnione będą pomijane bez poinformowania oferenta o tym fakcie.   
8. Reklamy bezpłatne emitujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  
9. Zgłoszenia ofert płatnych przyjmujemy do dnia 20 każdego miesiąca. Oferty przesłane po tym dniu, przechodzą na miesiąc kolejny.
10. Dnia 21 każdego miesiąca rozpatrujemy oferty płatne. Kontaktujemy sie tylko z tymi oferentami, którym przyznaliśmy jednomiesięczny okres emisji reklamy.
11. Jeśli na kolejny miesiąc emisji reklam nie otrzymamy kompletu ofert płatnych, emitujemy reklamy bezpłatne zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
12. Chcąc zamieścić baner Twojej firmy w naszym serwisie, wypełnij jeden z poniższych formularzy.  
ZGŁOŚ CHĘĆ ZAMIESZCZENIA REKLAMY BEZPŁATNEJ W SERWISIE WE WANT
TAK, spełniam kryteria regulaminu pkt 1
ZGŁOŚ CHĘĆ ZAMIESZCZENIA REKLAMY PŁATNEJ W SERWISIE WE WANT


Tak, spełniam kryteria REGULAMINU pkt 1
Będzie mi bardzo miło, jeśli pulubisz lub udostępnisz mój profil / Chłopiec z zielonym piórem
Wiem, że mam dopiero 5 lat, ale umiem już liczyć. Jednak moja głowa robi się gorąca i ciężka, gdy mama zaczyna liczyć. Ona mówi, że 2+2=5 i że to jest zasada jakiejś tam symergii czy synergii. Ja nie wiem, co to znaczy. Wiem tylko, że tutaj na tej stronie WEWANT.pl będzie dużo dorosłych to czytać i dlatego każdy, kogo tu pokażemy na tym skorzysta. Poczytaj sobie o tym. Kliknij w ten przycisk na dole.


Chłopiec z zielolonym piórem

© Chłopiec z zielonym piórem 2018 - 2020r
INFORMACJE
POMOC
DZIAŁANIA
NASZE SOCIAL MEDIA
Wróć do spisu treści