Przejdź do treści
Od autora

Drodzy Czytelnicy
W serwisie WE WANT możemy natknąć się na trzy kluczowe postaci. Pierwszą z nich jest pięciolatek zwany Chłopcem z Zielonym Piórem. To ten, który napisał list do Polaków.
Drugą postacią jest jedenastolatek z opowiadania o żyrafie. To on wpadł na pomysł, bez którego uszczelnienie granic Polski przed odpływem pieniądza z handlu nie byłoby możliwe.
Trzecią postacią jest moja skromna osoba.
Chłopiec z Zielonym Piórem "urodził" się w roku 2018. Opowiadanie o żyrafie napisałem w roku 2014, natomiast sama koncepcja walki z odpływem pieniądza, rozumiana jako wspólne, zaplanowane i zorganizowane działanie polskiego społeczeństwa, narodziła się w roku 2010. W roku 2011 powstała gazeta, która reklamowała wyłącznie polskie firmy i działała do roku 2013.
Przez te wszystkie lata i dużo wcześniej również, zastanawiałem się wielokrotnie nad tym, czym skończy się ten atak na polską infrastrukturę handlu i produkcji, i czy kiedykolwiek będzie tak, że my, Polacy będziemy atak ten zauważać i co ważne, czy zaczniemy szukać na agresję tę jakiegoś antidotum.
Całą swoją pracę, wszystkie lata wyczekiwania na dogodny moment obudzenia nas w walce o nasze wspólne pieniądze, dedykuję wielkiemu Polakowi, profesorowi Witoldowi Kieżunowi, który do samej śmierci starał się kierować naszą uwagę na fakt, że wynarodowienie infrastruktury handlu, produkcji i bankowości jest naszym największym narodowym problemem.
Dziesięciominutowy film, w którym profesor Witold Kieżun kieruje do Polaków te słowa, możecie Państwo zobaczyć tutaj.

Sławomir Sladek
Wszelkie treści niniejszej witryny objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
© Copyright UszczelnienieFMCG.pl | UszczelnienierynkuFMCG.pl
2017-2023r
Wróć do spisu treści